Co lze financovat hypotékou?

Hypotéka je účelový úvěr, proto klient musí prokazovat na co bude konkrétně peníze čerpat

 

Co lze financovat hypotékou?

Zpravidla může jít o:

  • koupi nemovitosti
  • výstavbu, dostavbu, opravu či rekonstrukci nemovitosti
  • vypořádání majetkových poměrů souvisejících s nemovitostí
  • splacení (refinancování) úvěru nebo půjčky poskytnuté na některý z výše uvedených účelů

Zjednodušeně řečeno vždy musí jít o investici do nemovitosti. Nyní již víte, co lze financovat hypotékou. V případě „americké hypotéky“ lze financovat cokoliv, např. družstevní byt, osobní automobil, zařízení domácnosti, rozjezd podnikání, dovolenou, atd. „Americká hypotéka“ má spíše blíže k spotřebitelskému úvěru, protože jde vlastně o spotřebitelský (a neúčelový) úvěr zajištěný nemovitostí, i když za nižší úrok než je klasický spotřebitelský úvěr, ale zpravidla (u většiny bank) vyšší než u „klasické“ (účelové) hypotéky. Každá banka má trochu jinou metodiku, ale ve většině případů se cena odhadní rovná ceně kupní, pouze v některých případech může být menší (pokud klient koupí „předraženou“ nemovitost). Zpravidla se vychází z cen obvyklých (u nedokončených nemovitostí i současná a budoucí hodnota). Velmi často se také stanovuje cena věcná, reprodukční hodnota, výnosová hodnota. Tato problematika je velmi složitá a pro laika téměř nepochopitelná.

Pozemek, na kterém se bude stavět, lze zastavit, ale musí jít o stavební parcelu (územní rozhodnutí). U případů, kdy klient kupuje pozemek a dále na něm staví, vždy doporučujeme, aby část budoucího záměru řešil klient ze svých vlastních zdrojů.


Co NELZE financovat pomocí účelové hypotéky?

Například:

  • movité věci (automobil, nábytek, stroje)
  • nemovitost v zahraničí (týká se pouze českých hypotečních bank) – ale i toto financování již některé české banky umí
  • zastavit však lze jen nemovitost na území ČR
  • převzetí členského podílu družstevního bytu
  • „koupi“ nájemního práva k bytu

Předmětem zástavního práva může být např.:

  • bytová jednotka
  • rodinný dům
  • rekreační objekt
  • pozemek
  • vedlejší stavba (základy spojeny se zemí)
  • bytový dům

Obecně platí, že objekt úvěru, případně nemovitost k zástavě musí být možno zapsat do katastru nemovitostí. Zastavovaná nemovitost musí být na území České republiky.